image

Фотоволтаична електроцентрала, с. Снежина, обл. Варна

Фотоволтаична електроцентрала в УПИ V-299, 300 в кв. 88 в землището на с. Снежина, общ. Провадия, обл. Варна; Подобект: Преоборудване на ТП "Снежина 2"
  • Възложител:
    "ЕМ БГ" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    10.2011