image

Базов склад и цех за рязане на хартия, гр. София

Базов склад и цех за рязане на хартия на ул. Нешо Бончев 26А, УПИ XV, кв. 8, м. НЗП Военна рампа - Изток, СО Сердика, гр. София; Подобект: Нов БКТП 800kVA 10/0,4kV, оборудван с трансформатор 160kVA, 10/0,4kV
  • Възложител:
    "МЕТОДИЕВ ЕЛЕКТРО ГРУП" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    06.2011