image

Преустройство на жилищна сграда в детска градина

Преустройство на жилищна сграда в детска градина, находяща се във в.з. Симеоново - Север, кв. 66, УПИ II-379, р-н Витоша, гр. София; Подобект: Евакуационно осветление.
 • Възложител:
  "ЕКОФОРУМ" ООД
 • Инсталации:
  Евакуационно осветлени
 • Дата на завършване:
  02.2011
 • РЗП:
  200m2