image

Рекламно съоръжение в жк Люлин, гр. София

Рекламно съоръжение 1200/400см в УПИ I, кв. 64, ПИ 68134.4354.240, жк Люлин, СО р-н Люлин, гр. София; подобект: Външно електрическо захранване - кабели НН
  • Възложител:
    "Джей Си Деко България" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    01.2015