image

Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извънплощадкова довеждаща инфраструктура, гр. Правец

Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води с извънплощадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа, гр. Правец; подобект: Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извънплощадкова довеждаща инфраструктура на гр. Правец
 • Възложител:
  "Доми 97" ООД
 • Инсталации:
  Идеен проект за електрически инсталации
 • Дата на завършване:
  09.2014
 • РЗП:
  9 940m2