image

Слънчева електроцентрала в с. Александрово

Слънчева електроцентрала 73,44 kW, с. Александрово, общ. Стралджа п-л III-260, XII-260
  • Възложител:
    „Солар Дивелъпмънт“ ООД
  • Инсталации:
    Мълниезащитна и заземителна инсталации
  • Дата на завършване:
    12.2009