image

R&M

R&M
"Р и М България" ЕООД е част от швейцарската компания "R&M" AG - лидер в производството и дистрибуцията на пасивни компоненти, медни и оптични кабели за нуждите на WAN, MAN и LAN комуникационни мрежи.