image

Schrack Technik

Schrack Technik
Schrack Technik България е част от австрийската фирма Schrack Technik Group, предлагаща на световния пазар продукти и решения за енергийни и информационни системи.