image

Фотоволтаична електроцентрала 68kW в с. Ново Кономлади

Фотоволтаична електроцентрала 68kW в ПИ 016029, м. Крушата, в землището на с. Ново Кономлади, общ. Петрич
  • Възложител:
    Частно лице
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации, и МКТП 20/0,4 kV
  • Дата на завършване:
    08.2009