image

Вaканционно селище за селски туризъм, с. Шипочaне

Вaканционно селище за селски туризъм в УПИ II - 568, кв. 19, с. Шипочaне, община Самоков, обл. София
 • Възложител:
  „НТ ПРОЕКТ” ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации, алейно осветление и външно ел. захранване
 • Дата на завършване:
  05.2009
 • РЗП:
  600m2