image

Банков офис на ОББ, гр. Перник

Проектиране на ГРТ поле 1, измерване в банков офис на ОББ, пл. Кракра Nо2, гр. Перник
  • Възложител:
    "Обединена Българска Банка" АД
  • Инсталации:
    Проект за главно разпределително табло
  • Дата на завършване:
    04.2009