image

Целодневна детска градина, с. Алцек

Целодневна детска градина УПИ XXIII, кв. 9, по плана на с. Алцек, общ. Добричка, обл. Добрич
 • Възложител:
  "ПЛОТ - АРХ" ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации и външно ел.захранване
 • Дата на завършване:
  02.2009
 • РЗП:
  160m2