image

Складова сграда в м. Казичене - Промишлена зона - Север, гр. София

Складова сграда в УПИ XI, кв. 79а, м. Казичене - Промишлена зона - Север, р-н Панчарево, гр. София
 • Възложител:
  "Дизайн - Д" ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации и пожароизвестителна инсталация
 • Дата на завършване:
  01.2009
 • РЗП:
  3 000m2