image

"Мандра Драгана", с. Драгана, обл. Ловеч

"Мандра Драгана", разположена в поземлен имот с пл. N 114, УПИ - V - 114, кв. 9, по действащия ПУП-ПРЗ на с. Драгана, общ. Угърчин, обл. Ловеч
 • Възложител:
  "Дизайн Д" ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации, видеонаблюдение, СОТ
 • Дата на завършване:
  11.2015
 • РЗП:
  650m2