image

"Храма на Фортуна" в Археологически резерват "УЛПИЯ ЕСКУС", обл. Плевен

"Консервация, реставрация, експониране и социализация на "Храма на Фортуна" и обслужващата го туристическа инфраструктура в територията на Археологически резерват "УЛПИЯ ЕСКУС" при с. Гиген, общ. Гулянци, обл. Плевен"; Подобект: Идеен проект за силнотокови инсталации и видеонаблюдение
 • Възложител:
  "Вийом" ЕООД
 • Инсталации:
  Идеен проект и количествена сметка за ел. инсталации за осветление, мълниезащита и видеонаблюдение
 • Дата на завършване:
  10.2015
 • РЗП:
  40 000m2