image

Канализационна мрежа и пречиствателна станция, с. Дрен

Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция на водопроводната мрежа на с. Дрен, община Радомир. Подобект: Идеен проект за ПСОВ
 • Възложител:
  "БОРА" ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  02.2015
 • РЗП:
  1 210m2