image

Производствена сграда за кабелни снопове и комутации със складове и офиси, с. Старо Оряхово

Производствена сграда за кабелни снопове и комутации със складове и офиси в УПИ III, кв. 5а, с. Старо Оряхово, общ. Долен чифлик, обл. Варна
 • Възложител:
  „ПЛОТ - АРХ" ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  03.2008
 • РЗП:
  3 670m2