image

Жилищна сграда с магазини и ателиета, гр. София

Жилищна сграда с магазини и ателиета на ул. Мир Nо1 в УПИ XIX-800, кв. 51, м. Орландовци, гр. София
  • Възложител:
    „МИГ 23“ ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП 800 kVA 10/0,4 kV с тр-р 400 kVA
  • Дата на завършване:
    02.2008