image

Жилищна сграда в м. Красно село - Стрелбище, гр. София

Жилищна сграда на ул. Царево село Nо 9, УПИ I, кв. 9, м. Красно село - Стрелбище, гр. София
  • Възложител:
    „Билд ЕК" ООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване и шахтов трафопост
  • Дата на завършване:
    02.2008