image

Жилищна сграда, гр. София

Жилищна сграда, разположена на ул. Цветница № 6, п-л VII-859, кв.114, м.Сливница, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23“ ЕООД
  • Инсталации:
    МКТП 800kVA 20 / 0,4kV
  • Дата на завършване:
    10.2007