image

Жилищна сграда в м.Манастирски ливади - Запад, гр.София

Жилищна сграда м."Манастирски ливади - Запад", кв. 55, УПИ VIII -1249, 1479, 1478, гр.София
  • Възложител:
    "МИГ 23“ ЕООД
  • Инсталации:
    МКТП 800kVA 20 / 0,4kV
  • Дата на завършване:
    10.2007