image

Инженерна инфраструктура с локална помпена станция и реконструкция на уличното осветление на кв.Требич

Идеен проект за инженерна инфраструктура с локална помпена станция и реконструкция на уличното осветление на кв.Требич, гр. София
 • Възложител:
  „Аквапартньор“ ЕООД
 • Инсталации:
  Външно ел.захранване на помпена станция и улично осветление
 • Дата на завършване:
  10.2007
 • РЗП:
  660 000m2