image

Месо преработвателно предприятие със хладилна база на фирма "Щерн & Ко" ЕООД

Месо преработвателно предприятие със хладилна база на фирма "Щерн & Ко" ЕООД
 • Възложител:
  „Щерн & Ко” ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации и външно ел.захранване
 • Дата на завършване:
  09.2007
 • РЗП:
  1 290m2