image

ВиК мрежи на селата Чепинци, Негован и Световрачене

Идеен проект за ВиК мрежи на селата Чепинци, Негован и Световрачене, събирателен колектор за три помпени станции за препомпване на отпадъчните води, тласкател от ПС Световрачене до ПСОВ- Кубратово и идеен проект за реконструкция на уличното осветление на с.Чепинци, Негован и Световрачане
 • Възложител:
  "Аквапартньор“ ЕООД
 • Инсталации:
  Външно ел.захранване на помпена станция и улично осветление
 • Дата на завършване:
  06.2007
 • РЗП:
  3 050 000m2