image

Фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Чирпан - 2

Фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Чирпан, УПИ ХV-3880, кв. 34, обл. Стара Загора, общ. Чирпан
  • Възложител:
    "Марвел 2010" ООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации и БКТП 20/0,4 kV
  • Дата на завършване:
    07.2010