image

Еднофамилни жилищни сгради, тип "Джемини - 2", гр. Велико Търново

Еднофамилни жилищни сгради, тип "Джемини - 2" в УПИ I-9148 и УПИ II-9148, кв. 4, местност Трошана, гр. Велико Търново, обл. Велико Търново
 • Възложител:
  “ГЛОУБ ХОЛДИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  05.2010
 • РЗП:
  530m2