image

Банков филиал на ”Уникредит Булбанк” АД, гр. Павликени

Преустройство на банков филиал "Павликени" на ”Уникредит Булбанк” АД в УПИ XI- 440, кв. 52, гр. Павликени, обл. Велико Търново
 • Възложител:
  "ПЛОТ - АРХ" ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  04.2010
 • РЗП:
  220m2