image

Фотоволтаична електроцентрала, с. Белица, общ. Тутракан

Фотоволтаична електроцентрала 54kW в УПИ XIV-87, кв. 9, с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра
  • Възложител:
    ET "Цветелин Петков"
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване и МТТ 100 кVA 20/0,4 kV
  • Дата на завършване:
    01.2010