image

Читалищна сграда, с. Зърнево

Читалищна сграда в УПИ XXXVI, кв. 33, по плана на с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич
 • Възложител:
  "ПЛОТ - АРХ" ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  11.2008
 • РЗП:
  570m2