image

Трансформаторен пост към бензиностанция ОМВ

Реконструкция на трансформаторен пост към бензиностанция ОМВ, разположена на околовръстен път Овча купел, поради промяна измерването на електрическа енергия от страна НН на страна СрН 20 кV
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    Преоборудване на трансформаторен пост
  • Дата на завършване:
    11.2008