image

Жилищна сграда в м. Овча купел, гр. София

Жилищна сграда на ул. 662, УПИ IV - 100, кв. 10, м. Овча купел, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    08.2008