image

Жилищна сграда с магазини и офиси в м. Люлин VI, гр. София

Жилищна сграда с магазини и офиси в УПИ VI-1271, кв. 10, м. Люлин - VI, м. р. ул. Петър Горанов, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП 2х800 kVA 20/0,4 kV с тр-ри 2х800 kVA
  • Дата на завършване:
    07.2008