image

Жилищна сграда в м. Манастирски ливади - Запад, гр. София

Жилищна сграда на ул. "Мур" Nо 27 в УПИ X-786, кв. 16, м. Манастирски ливади - Запад, р-н Витоша, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    07.2008