image

Жилищна сграда, м. Горна баня, гр. София

Жилищна сграда на ул. "757" Nо26, УПИ I-3, кв. 86, м. Горна баня, гр. София
  • Възложител:
    "ФИМЕКС 94" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване и БКТП
  • Дата на завършване:
    07.2008