image

Жилищна сграда, м. Павлово - Бъкстон, гр. София

Жилищна сграда на ул. "Голям Братан" No 8 в УПИ IX-299, кв. 223, м. Павлово - Бъкстон, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел.захранване и преоборудване в ТП
  • Дата на завършване:
    07.2008