image

Проект за табло в Централен офис на "Банка Пиреос", гр. София

Проект за табло, осигуряващо резервиране на UPS и дизелагрегат в "Банка Пиреос" - ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, разположен на бул. Витоша Nо3, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    Проект за табло с автоматизация
  • Дата на завършване:
    06.2008