image

Офиси и складове, м. НПЗ Илиянци - Изток, гр. София

Офиси и складове в ПИ 808, кв. 2, м. НПЗ Илиянци - Изток, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване и БКТП
  • Дата на завършване:
    06.2008