image

Жилищна сграда, р-н Овча купел, гр. Банско

Жилищна сграда в имот 156085, м. Страгите, р-н Овча купел, в землището на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП 2х800 kVA 20/0,4 kV с тр-ри 2х800 kVA
  • Дата на завършване:
    05.2008