image

Жилищна сграда, м. Павлово - Бъкстон, гр. София

Жилищна сграда в УПИ XVI-83, ул. Проф. Дуйчев, кв. 213, м. Павлово - Бъкстон, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    МКТП 800 kVA 10/0,4 kV с тр-р 800 kVA
  • Дата на завършване:
    05.2008