image

Жилищни сгради, р-н Овча купел, гр. София

Жилищни сгради в УПИ I-304, кв. 81А, м. Горна баня, р-н Овча купел, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП 800 kVA 20/0,4 kV с тр-р 800 kVA
  • Дата на завършване:
    05.2008