image

Строителен квартал 2А, Източна промишлена зона, гр. Ловеч

Строителен квартал 2А, Източна промишлена зона, УПИ XX, гр. Ловеч
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП 2х800 kVA 20/0,4 kV с тр-ри 2х800 kVA
  • Дата на завършване:
    05.2008