image

Жилищни сгради с подземни етажи, р-н Панчарево, гр. София

Жилищни сгради с подземни етажи в УПИ I-175, кв. 10, в.з. Калфин дол, р-н Панчарево, гр. София
 • Възложител:
  "Дизайн - Д" ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  05.2008
 • РЗП:
  5 660m2