image

Жилищна сграда с подземни гаражи и ателие, м. Бояна, гр. София

Жилищна сграда с подземни гаражи и ателие в УПИ XLIX-771, кв. 50, м. Бояна, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП 800 kVA 20/0,4 kV с тр-р 800 kVA
  • Дата на завършване:
    04.2008