image

Магазин „БИЛЛА” с паркинг, р-н Триадица, гр. София

Магазин „БИЛЛА” с паркинг, находящ се на бул. ”Черни връх” в УПИ II-2202, 2204, кв. 7, м. Кръстова вада, р-н Триадица, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    MКТП 800 kVA 20/0,4 kV с тр-р 800 kVA
  • Дата на завършване:
    04.2008