image

Производствена сграда с един етаж и офис сграда на два етажа кв. Требич, гр. София

Производствена сграда с един етаж и офис сграда на два етажа в УПИ VII-679, кв. 25 Б, м. Стопански двор, кв. Требич, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    MКТП 2х800 kVA 20/0,4 kV с тр-ри 2х400 kVA
  • Дата на завършване:
    04.2008