image

Жилищни сгради с магазини и офис сгради със SPA център, м. Манастирски ливади, гр. София

Жилищни сгради с магазини Бл. А и Бл. Б и офис сгради със SPA център в УПИ VI-665, кв. 70, м. Манастирски ливади, р-н Витоша, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП с вътрешно обслужване 2х800 kVA 20/0,4 kV с тр-ри 2х800 kVA
  • Дата на завършване:
    04.2008