image

Банков клон на „Първа Инвестиционна Банка” АД, гр. Плевен

Преустройство и разширение на банков клон на „Първа Инвестиционна Банка” АД в УПИ III, стр. кв. 393, гр. Плевен
 • Възложител:
  "ЕМКО - Е” ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  04.2008
 • РЗП:
  2 000м2