image

Обслужваща сграда в м. бул. Ал. Малинов, гр. София

Обслужваща сграда в УПИ I-3407, кв. 1Б, м. бул. Ал. Малинов, гр. София
  • Възложител:
    "ЕЛ - КАМ” ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    04.2008