image

Жилищна сграда в м. в.з. Манастира, гр. София

Жилищна сграда в УПИ VII-2158,2159, кв.9, м.в.з.Манастира, р-н Панчарево, гр.София
  • Възложител:
    "МИГ 23"
  • Инсталации:
    БКТП 800 kVA 20/0,4 kV с тр-р 800 kVA
  • Дата на завършване:
    03.2008