image

Сграда с подземен гараж, магазини и ателиета, гр. София

Сграда с подземен гараж, магазини и ателиета на ул. Своге Nо14 в УПИ IV-238, кв. 97, м. бул. Сливница, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    МКТП 800 kVA 20/0,4 kV с тр-р 630 kVA
  • Дата на завършване:
    03.2008